Biblia Sacra Vulgata Editio Quinta Latin Edition - oneeye.ml

wulgata wikipedia wolna encyklopedia - wulgata ac versio vulgata przek ad rozpowszechniony popularny przek ad biblii na acin dokonany przez hieronima ze strydonu w latach 382 406 z j zyk w orygina w hebrajskiego i greki przek ad mia na celu dostarczenie ko cio owi jednolitego tekstu nowy testament by rewizj tekstu staro aci skiego a stary testament w wi kszej cz ci by nowym przek adem, biography of st jerome the translator of latin vulgate bible - biography of st jerome eusebius hieronymus translator of the latin vulgate